Masz tutaj zarówno produkty, będące źródłem dźwięku jak i te odpowiedzialne za jego rozprzestrzenianie.